ברוכים הבאים אל tamar - מערכת לבנייה, ניהול ובקרת תכנית עבודה מקושרת תקציב ברשויות מקומיות.
  
מערכת ייחודית זו נשענת על תהליך מתודולוגי מקורי שנבנה בחברת אָרְמָה, מרכזת את התהליך המורכב של עבודת המטה להכנת תכנית עבודה ברשות מקומית. 

המערכת מאפשרת לבצע בנייה, עדכון ובקרת תכנית עבודה עירונית בתהליך מתוקשב באופן מלא. כל גורמי התכנון ברשות, הרלוונטיים לתהליך, מנהלים באמצעות המערכת,  באופן סימולטני, את משימות תכנית העבודה. המשתמשים נבדלים זה מזה ברמות ההרשאה בהתאם למיקומם במבנה הארגוני. 

למערכת 5 מודולים עיקריים: 
  • מודול תר"ש 
  • מודול תכנון 
  •  מודול בקרת ביצוע
  •  מודול BI 
  • מודול פרויקטים (אופציונאלי)
מערכת tamar היחידה מסוגה המופעלת במגזר המוניציפלי בישראל, אופיינה ופותחה ע"י חב' אָרְמָה זוכה לשבחים  ומיושמת הלכה למעשה בערים ובמועצות בישראל.

פרטים נוספים באתר החברה